Услуги

Одиторски услуги

 

 Одит на финансови отчети

 Ограничен преглед на финансови отчети

 Извършване на договорни процедури относно финансова информация

 

Счетоводни отчети

 

 Пълно счетоводно обслужване

 ТРЗ и личен състав

 Финансов анализ

 

Консултации

 

 Счетоводни консултации

 Данъчни консултации

 Консултации по трудово и осигурително законодателство